VIL-VCU Examen - Behaal je certificaat (2024)

Kies jouw datum en locatie

Veelgestelde vragen

Wat is VIL VCU?

Meer info

VIL VCU staat voorVeiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU en is het certificaat dat jij nodig hebt als je een intercedent of leidinggevende bent bij een uitzendorganisatie met VCU-certificering, of als jouw uitzendorganisatie personeel levert aan VCA-gecertificeerde bedrijven.

De inhoud van VIL VCU is grotendeels gelijk aan de inhoud van VCA VOL, maar dan gericht op de uitzendbranche.

Is een VIL VCU examen verplicht?

Meer info

Vanuit de overheid is het niet verplicht om je VCA certificaat te halen. Wel kunnen werkgevers en opdrachtgevers eisen dat werknemers, aannemers, ZZP'ers enuitzendorganisatieseen VCA certificaat hebben.

Daarom kiezen steeds meer uitzendbureaus ervoor om hun VCU-certificering te halen en binnen deze certificering zijn VIL VCU certificaten verplicht en moet je dus je VIL VCU examen halen.

Uit hoeveel vragen bestaat het VIL VCU examen?

Meer info

Bij het VIL VCU examen krijg je 70 vragen en hierover mag je 75 minuten doen, Heb je minimaal 64,5% van de punten gehaald? Dan ben je geslaagd!

Kan ik een VIL VCU proefexamen doen?

Meer info

De inhoud van de VIL VCU examens wordt bepaald door het SSVV. Zij hebben een proefexamen vrijgegeven waarmee je kunt oefenen met de software die je ook gebruikt in het examencentrum. Dit proefexamen is dus niet bedoeld om je kennis te testen, maar om je te laten wennen aan de officiële vraagstelling en de software. Het doen van dit proefexamen maakt dus onderdeel uit van een goede voorbereiding!

Je kunt het VIL VCU proefexamen doen via deze link.Bij de gebruikersnaam en het wachtwoord vul je proefexamen in.

Ben je op zoek naar inhoudelijke proefexamens VIL VCU om je kennis te testen? Er zijn geen officiële proefexamens vrijgegeven, maar er zwerven wel verschillende oudere versies rond op internet. Wees hier echter voorzichtig mee, want SSVV update geregeld de eind- en toetstermen waardoor informatie verouderd kan zijn.

Wil je je echt goed voorbereiden op het VIL VCU examen? Dan kun je via ons een klassikale of online cursus volgen:

  • VIL VCU klassikale cursus
  • VIL VCU online cursus

Hoe lang is mijn VIL VCU certificaat geldig?

Meer info

Voor alle VCA certificaten geldt dat deze tien jaar lang geldig zijn.

Waar kan ik VIL VCU examen doen?

Meer info

Bij IVM kun je in heel Nederland op korte termijn je VIL VCU examen inplannen. We hebben verspreid over het hele land zo'n 60 examenlocaties, er is er dus altijd een bij jou in de buurt.

Een overzicht van onze examenlocaties vind je op deze pagina. Direct jouw examen inplannen doe je via de examenkalender die je bovenaan deze pagina ziet staan.

Wil je toch een cursus volgen?

Groepstraining + examen

VIL-VCU Examen - Behaal je certificaat (1)

Wil je je examen combineren met een groepstraining? We bieden in heel Nederland klassikale cursussen aan voor Basis VCA, VCA-VOL en VIL-VCU.Je krijgt les van een ervaren trainer en je sluit je trainingsdag af met het examen.

€ 239,- (excl. BTW)

Klassikale VCA cursus

Online training + examen

VIL-VCU Examen - Behaal je certificaat (2)

Wil je je examen combineren met een online training? Schrijf je in voor onze VCA e-learning, inclusief oefenvragen, examentrainer en een kennistoets.Jekunt daarna examendoen op een van de vele locaties in Nederland en krijgt van ons slaaggarantie.

€ 154,- (excl. BTW)

Online VCA cursus

Ervaringen

Examen VCA Basis

Goed duidelijk maar lang

Jan (04-09-2023)

Examen VCA Basis

Ontspannen sfeer. Goeie interactie

Arthur Steenkamp (06-10-2023)

Examen VCA Basis

Helaas vca basis en vol.door mekaar en gaat erg snel

Ben (10-06-2024)

Examen VCA VOL

Veel kennis en goed over gebracht

Helmut (13-09-2023)

Examen VCA VOL

Goede training

John (25-01-2022)

Examen VCA Basis

Goed duidelijk en helder

V Manuel (06-09-2022)

Examen VCA VOL

Zeer leerzaam en duidelijk uitgelegd

Freddie (16-01-2024)

Examen VCA Basis

Dikke prima leuke man

Marcel (23-10-2023)

Examen VCA Basis

Helder en duidelijk uitgelegd

roelof (24-06-2024)

Examen VCA Basis

Training was goed alleen vind een hele dag wel een opgave je krijgt voldoende les stof en vond het proefexamen wel interessant

Eltje Nienhuis (12-10-2022)

Examen VCA VOL

Prettig maar wel lange zit

Geert (06-10-2023)

Examen VCA VOL

Beetje veel op.een dag, maar goed gegeven

Twan (30-09-2022)

Examen VCA VOL

Als prettig ervaren, het was serieus maar ook weet niet te

Henk (21-01-2022)

Examen VCA Basis

Goede uitleg gehad en een leerzame dag gehad.

Koos (12-07-2022)

Examen VCA VOL

Goede voorbereiding op Examen, net even de puntjes op de i

Jacob (06-09-2022)

Examen VCA Basis

Ik vond het een zeer intressente training. Heel informatief en ik heb veel geleerd.

Marco (10-10-2023)

Examen VCA Basis

Goed uitgelegd

Lia (20-01-2022)

Examen VCA Basis

Leerzaam leuk

Hilko (21-12-2022)

Examen VCA VOL

Duidelijk, ontspannen sfeer

Frans (13-12-2023)

Examen VCA Basis

Training is goed maar heeft voor mij te lang geduurd

Damian (12-02-2024)

Examen VCA Basis, incl. boek

Goed rustig normale uitleg duidelijk als je vragen had legde hij het anders uit tot je het wel snapte voor de rest was het prima uitleg

Peter erik (24-01-2024)

examen vca-vol

Zinvol maar wel wat lang

Ronald (30-09-2022)

Examen VCA VOL

Prima, duidelijk, interessant en ook leuk..

freddie (26-06-2023)

Examen VCA Basis

goede training uitleg was goed en duidelijk.

Ramon (31-03-2022)

Examen VCA VOL

Prima, goede informatie gekregen.

Douwe (13-09-2023)

Examen VCA Basis

Goede duidelijke uitleg

Marcel (18-05-2022)

Examen VCA Basis, incl. boek

Super leerzaam en goed en duidelijk les gegeven

Niek (20-03-2023)

Examen VCA Basis

Goede duidelijke uitleg.

Be (06-10-2023)

Examen VCA VOL

Het was wel interessant maar wel een lange dag

Henk (16-05-2022)

Examen VCA Basis

Prima niks op aan te merken

Jeroen (13-02-2023)

Examen VCA VOL

Prima geleid, goede afwisseling serieus en luchtig. Prima lunch.

Niels (19-12-2023)

Examen VCA Basis

Leuk en leerzaam

Jan (04-09-2023)

Examen VCA Basis

Zeer prettig en duidelijk

Be Bossen (01-11-2023)

Examen VCA Basis

Lang maar wel prettig

Arnold (26-03-2024)

Examen VCA Basis, incl. boek

Duidelijke uitleg, goed te volgen.op een fijne manier uitgelegd

André (06-10-2023)

Examen VCA VOL

Prima. Duidelijk. Goede voorbeelden. Cursusboek had eerder verstrekt moeten worden (bv 4 weken). Nu 2 daggen de tijd gehad voor voorbereiding.

Gez (13-09-2023)

Examen VCA Basis

Leuk maar lastig

Kevin (23-03-2023)

Examen VCA Basis

Handig om voor het examen te volgen, vooral omdat het voor mij beter werkt om uitleg te krijgen dan puur een boek te lezen. Mogelijkheid om vragen te stellen is er genoeg.

Yanoa (30-08-2022)

Examen VCA Basis

Een leerzame ervaring

Wim (25-01-2024)

Examen VCA VOL

Goed en prettig.

Hans de Haas (21-03-2022)

Examen VCA VOL

Leuk goed en gezond

Harm (19-12-2023)

Examen VCA Basis

Goeie training werd vlot gebracht

Mert (18-02-2022)

Examen VCA Basis

Leerzaam erg van geleerd

VIL-VCU Examen - Behaal je certificaat (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 5480

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.